Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Oblast podpory Tělovýchova a sport

4.23 SPORTOVNÍ AKCE

Aktuálně

Vyhlášení:
18.12.2019
Zahájení:
27.01.2020
Ukončení:
24.02.2020

Další kroky

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Čestné prohlášení 4.23

Doporučujeme tento vzor žádosti využít pouze pro tento program 4.23, v případě podání žádosti do jiných programů stáhněte žádost uvedenou na stránce příslušného programu.

  • Do žádosti je nutné úvést přesný název žadatele dle dokladu o právní subjektivitě (např. veřejné rejstříky - www.justice.cz)
  • Název projektu: volte stručný a věcný.
  • Účel projektu - zde napište:
  • „REALIZACE.........“. (kdy místo teček bude doplněn název akce, na kterou je žádost o poskytnutí dotace předkládána)
  • Výstupy parametrů projektu

Povinný výstup projektu!!!

název parametru: „Počet aktivních sportovců“

měrná jednotka: „aktivní sportovci“

hodnota parametru: „číslo“

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena nejpozději do 24. 2. 2020 do 14:00 hodin a to dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň bezodkladně

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                7:00 – 17:00

úterý                    7:00 – 16:00

středa                  7:00 – 17:00

čtvrtek                 7:00 – 16:00

pátek                   7:00 – 15:00.

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Dobře si přečtěte smlouvu a dodržujte její ustanovení.

V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na správce dotace.

Poradí vám

Správce:
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Robin Škoda
485 226 674
739 541 530